عاقا این یه پیشنهاده فقط

که البته با توجه به اشتیاق بعضیا فک نکنم بشه

به هر حال اینکه

هفته اولو نیاید 

و من الله توفیق

/ 6 نظر / 47 بازدید
ریحان

دقت کردین: انسان درختا رو قطع میکنه و با اون کاغذ میسازه و روی کاغذ مینویسه: درختان را قطع نکنید... [سوال]

مقدم

من که 24م اصفهانم

کوثر

اصلاباشماموافق نیستم نه تنهابااین طرح بلکه بالغوهرگونه امتحان هم درطول ترم مخالف خواهم بود

حالا هفته اول ازکی شرومیشه؟بعضیامیگن23بعضیا30.درکل من بانظراکثریت موافقم وگی خواهشاقبل مهرنرید.ماشهردورا هنوز2ماهم نشده اومدیم خونه گناه داریم.. [ناراحت]

اگ میشد تکلیف کلاسا معلوم بشه خوبه..چون واس ما شهرستانی ها سخته رفت و امد و...

چرا یه هفته داداش تولب تر کن ما عمرا بیایم[قهقهه]