خدا بنده های متفاوت دارد . خدا همه را دوست دارد !

روزی فیلسوف دانا شیخ الرئیس ابوعلی سینا به مجلس ابوسعید ابوالخیر در آمد 

 

بر زبان ابوسعید سخن از طاعت و معصیت گذشت .شیخ الرئیس این رباعی انشا نمود :

ماییم به عفو تو ,تولا کرده         و از طاعت و معصیت,تبری کرده

آن جا که عنایت تو باشد, باشد    ناکرده چو کرده ,کرده چون ناکرده !

 

ابو سعید این رباعی را بدیهه در جواب گفت:

 

ای نیک نکرده و بدی ها کرده

و آنگاه به خلاص تو ,تمنا کرده 

برعفو نکن تکیه که هرگز نبود 

ناکرده چو کرده , کرده چون ناکرده ....

 

 

ولی من به شخصه طرز فکر شیخ الرئیس رو هم خیلی دوست دارم! نیشخند

/ 1 نظر / 16 بازدید
طالبی دستنایی

گویند به حشر گفتگو خواهد بود وان یار عزیز تند خو خواهد بود از حشر مگو به جز نکویی ناید خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود