یعنی میشه عیدیه امسالمون ظهورآقاباشه!!!؟

سوال

همیشه وقت خداحافظی دلم تنگ است

وپای بندگی ماهنوزهم لنگ است

دعای ازسرعادت وگریه ازسرترس

اثرنداشت به قلبی که سخت چون سنگ است

گذشت ماه خداوهنوزهم باقیست

وجودمن که برای تومایه ی ننگ است

تمام آرزویم بود...باشمابودن

ولی میان من وتوهزارفرسنگ است

کلافه هستم ازاین عیدهای بی موعود

وتانیامدنت آسمان همین رنگ است

/ 3 نظر / 10 بازدید
سعیده کیانی

ان شاالله در این روز اخر ملایکه این جمله را در صفحه اخر مقدرات همه ما نوشته باشن محب امیرالمونین است و دوستدار اهل بیت عاقبتش ختم به خیر شد... ان شاالله عید همه دوستان مبارک[گل]

مقدم

چه شود ای گل نرگس با تو دیدار کنم جان و اهل و هستی ام ،بر تو گرفتار کنم روزه ی هجر تو از پای بینداخت مرا کی شود با رطب وصل تو افطار کنم

مقدم

http://mohsen5910.parsiblog.com/Posts/8/