دفاتر بافت عملی

با سلام

قابل توجه دوستان بافت عملی خانم دکتر زرین فرد

فردا آخرین روز تحویل دفاتر بافت عملی میباشد.

تذکر:درصورتی که استاد (در آن ساعتی که شما رفتید)در دانشکده و اتاقشان تشریف نداشتند میتوانید دفاتر را نزد خانم آموزگار قرار داده تا موقعی که استاد تشریف آوردند به ایشان تحویل دهند.

با تشکر

/ 0 نظر / 11 بازدید